Erik van Scheijndel

partner | bureaumanager

“Door op elkaars schouders te staan bereiken we grotere hoogtes en kunnen we verder kijken. We bouwen tenslotte gebouwen voor vele generaties.”

De kracht van architectuur zit niet alleen in de uiteindelijke verschijningsvorm. De weg ernaar toe, het proces, dat we samen met de opdrachtgever en gebruikers bewandelen zorgt ervoor dat een gebouw past, de verwachtingen overtreft, goed wordt gebruikt en dat iedereen er met plezier in verblijft. Daarom geniet ik zo van de samenwerking in het ontwerpproces. Het samenbrengen van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen tot een breed gedragen plan geeft mij elke keer weer energie en voldoening.

Ik vind het daarnaast onze verantwoordelijkheid om verder te kijken dan de vraag. Vooral op het vlak van duurzaamheid liggen vele kansen voor het oprapen. Van natuurinclusiviteit tot het bouwen met gezonde materialen en van klimaatadaptief bouwen tot toekomstbestendig ontwerpen.