Stef Herbrink

projectleider

“Optimale oplossingen bedenk je samen.”

Architectuur is meerwaarde creëren. Optimale oplossingen bieden voor gebruiker, gebouw en omgeving. Ik werk graag samen met mijn teamleden, zowel intern als extern, om deze oplossingen te bedenken.

Als projectleider stel ik mij op als sparringpartner voor de architect en modelleur, maar zeker ook voor de opdrachtgever, de adviseurs en uitvoerende partijen. Een persoonlijke benadering met respect voor ieders inbreng en expertise vind ik daarbij heel belangrijk. Samen zoeken naar de meest optimale oplossing, dit goed uitwerken met als resultaat: bericht van een gelukkige opdrachtgever.