Brede School, Benthuizen

Brede School Benthuizen is onderdeel van de geplande woningbouwlocatie Bentlanden II. De Brede School vervangt de bestaande schoolgebouwen van De School met de Bijbel en OBS Arnoldus van Os en huisvest tevens Junis Kinderopvang. De omvang van het project bedraagt ca. 2.400m2.

Zichtbaarheid van de afzonderlijke gebruikers en (multi)functionaliteit vormen de basis van het ontwerp. Zo zijn er in het ontwerp drie vleugels te onderscheiden met elk een duidelijk gezicht aan de geplande ontsluitingsweg. Het multifunctionele hart, met onder andere speellokaal en keuken, vormt de verbindende schakel. De gebouwopzet maakt het mogelijk eenvoudig in te spelen op een veranderende ruimtevraag, krimp en/of uitbreiding.

Opdrachtgever: gemeente Alphen aan den Rijn
Verwachte oplevering: 2023