Kindcentrum, Urk

Het Kindcentrum biedt onderdak aan de peuterspeelzaal, de kinderopvang, lokalen voor de taaltrein (een voorschool voor kinderen die moeite hebben met praten, horen of met het begrijpen van taal), een muziekschool, de balletschool en een oefenruimte voor de Brassband. Veel verschillende gebruikers met specifieke onderwijsvisies, geen doorsnee scholen.

Het Kindcentrum is ontworpen als een dorp op een eiland. De entree is herkenbaar en uitnodigend. Hier vanuit zijn de verschillende ‘gebruikerszones’ te bereiken. Centraal in het gebouw liggen, als een marktplein, de grotere multifunctionele ruimten, zoals speellokalen en ballet-/oefenruimte. Vanuit het marktplein ontwikkelen zich verschillende straten die uitkomen op pleintjes, kantoren en groepsruimten als huiskamers aan de buitenring.

Opdrachtgever: Gemeente Urk
Oplevering: 2015
Fotografie: Ronald Auée Architectuur Fotografie

Van speciaal taal- en spreekonderwijs tot muziek en dans.