De Fontein, Lutten

Huisjes zoals een kind ze tekent: twee verdiepingen met een puntdak. Dat is onze inspiratie voor het ontwerp. Dit concept van het ontwerp is heel simpel en komt als vanzelfsprekend voort uit de omgeving: we hebben de reeks woningen langs de Gouden Regenstraat doorgezet in het uiterlijk van de school.

Een rij ‘huisjes’ met maat en schaal van de omgeving. Zo voegt het schoolgebouw zich naadloos in de omgeving. En passend bij de schaal en de belevingswereld van het kind. Zelfs de gymzaal, die ook buiten schooltijden door het dorp te gebruiken is, is in dit eenvoudige concept ingepast.

Tussen de huisjes lopen de straten en liggen de (leer)pleinen. Een dorpsschool die een dorpje op zich is geworden.

Opdrachtgever: CBS De Fontein
Oplevering: 2017

Een echte dorpsschool.