Vincent van Gogh, Assen

CS Vincent van Gogh biedt naast gangbare lesmethoden op creatieve en innovatieve manier kennis aan met als motto: leren leren, leren leven! Het hart van het gebouw is een ruime aula van drie verdiepingen met een tribunetrap die uitkijkt op het ‘Art-House’, dé pijler van de school met o.a. ateliers en muziekstudioruimtes. Loopbruggen verbinden de vleugels van het gebouw en maken er een spectaculaire en levendige ruimte van.

De constructieve en organisatorische opzet van het gebouw is uitermate flexibel. Kenmerkend is de dubbele gangenstructuur, met daartussen facilitaire functies zoals toiletten en de stijgpunten. De buitenzones langs de gevel zijn vrij indeelbaar met allerlei groottes van lokalen, studielandschappen, etc. Uiteraard zijn ook de mogelijkheden van de installaties hierop afgestemd.

Opdrachtgever: CS Vincent van Gogh
Oplevering: 2014

Stimulerend en creatief gebouw.