Achtsprong, Amsterdam

Een warme, transparante en lichte school waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het ontwerp van de nieuwe school ‘Achtsprong’ symboliseert letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van de kinderen als routing door het gebouw. De stapsgewijze ontwikkeling naar talent door de leerjaren heen, met als hoogtepunt het ‘uitvliegen’ in de maatschappij vanuit de uitkijktoren.

Rondom de centrale aula met vide en tribunetrap, die als hart van het gebouw functioneert, liggen de leslokalen gesitueerd. Door de onderlinge verbinding ontstaat er een secundaire routing door het gebouw, de leerroute van het kind. De draagconstructie is zo ontworpen dat de school naar de toekomst toe flexibel indeelbaar is. Naast de brede school ligt Gymzaal Huntum, onderdeel van het onderwijscluster.

Opdrachtgever: Stichting Bijzonderwijs
Oplevering: 2016

Uitvliegen naar de wereld.