Golden Mile, Almere

Met het ontwerp voor het woongebouw met 54 appartementen wordt een passende invulling gegeven aan een speciale locatie aan de Golden Mile in Almere. Het woongebouw markeert het eindpunt van de noord-zuid georiënteerde groenstructuur en richt zich met zijn alzijdige uitstraling en oriëntatie maximaal op de Noorderplassen, het Wimpelplantsoen en de verdere omgeving. Door het gebouw aan de noordzijde op te tillen ontstaan er zichtlijnen en een ruimtelijke relatie tussen de Noorderplassen en het achterliggende park en de wijk. Op een eigenzinnige en natuurlijk manier vormt het gebouw een landmark aan de Golden Mile.

Het gebouw kent een sterke horizontale geleding door de balkons aan de zijde van de Noorderplassen en de galerijen en overbalkons aan de zijde van het park. Het creeëren van balkons aan de oost- en westzijde draagt bij aan de kwaliteit van de woningen: er is namelijk een sterke relatie met de omgeving. Met eenduidige architectonische middelen wordt ingespeeld op de verschillende karakteristieken van de omgeving, waardoor het gebouw een duidelijke identiteit heeft.

Opdrachtgever: Salverda Bouw B.V.