Het Buitenhof, Zwolle

‘Het Buitenhof’ is een stedenbouwkundig plan met bijbehorend architectonisch ontwerp voor 500 woningen op een inbreidingslocatie nabij het centrum van Zwolle. De locatie vormt de schakel tussen de binnenstad en Park de Weezenlanden. Het plangebied vatten we op als onderdeel van het park, dat daarmee doorgetrokken wordt tot aan de singel en de rand van de binnenstad. In het ontwerpplan wordt de buurt gekenmerkt door verschillende gebouwtypen met uiteenlopende korrelgrootte en een grote diversiteit aan afgebakende groenstedelijke plekken met verschillende sferen en doorzichten. De verscheidenheid aan gebouwtypen komt ook tot uitdrukking in de gevarieerde architectuur. De woningdifferentiatie kan in de loop van het ontwikkelproces aan veranderende inzichten worden aangepast. Naast het woningprogramma en de daaraan gerelateerde functies bevatten een aantal gebouwen commerciële functies op de begane grond. De openbare ruimte in het gebied is voor voetganger en fietser goed doorwaadbaar. Op strategische plaatsen zijn aanlandingen gemaakt om het terrein optimaal te bereiken. Het plangebied zelf is autovrij en parkeren gebeurt in twee halfverdiepte parkeervoorzieningen. In het plan is gezocht naar een natuurinclusieve oplossing voor een waterrobuuste en klimaatbestendige buurt, waarbij groen en water van dak tot fundering en van straat tot kanaal in samenhang zijn bekeken.

i.s.m. Döll architecten (stedenbouw en architectuur) en wUrck (landschapsarchitectuur)
Opdrachtgever: Koopmans Bouwgroep/Amvest