Centrumplan, Wapenveld

Wapenveld heeft een unieke ligging tussen twee landschappen; enerzijds aan de uiterwaarden van de IJssel, anderzijds aan het bosrijke landschap van de Veluwe. Echter, dit is niet terug te vinden in het dorp. Tegelijkertijd is de pleziervaart een belangrijke toeristische impuls, waardoor de komst van een aanlegkade met boulevard en een goede verbinding met het centrumplein noodzakelijk is.

Voor het centrumplan is een nieuwe landschappelijk laag over de stedelijke structuur gelegd; een wandelpad verbindt de nieuwe boulevard aan het Apeldoorns Kanaal met het groene, glooiende centrumplein. Het IJssellandschap en het Veluwelandschap ontmoeten elkaar letterlijk in het centrum met knotwilgen, heidebeplanting, grassen en een glooiing op het centrumplein; dé nieuwe groene ontmoetingsplek.

Opdrachtgever: Gemeente Heerde
Oplevering: 2015

Een ontmoeting tussen Veluwe en IJssel.