De Ossenkamp, Wapenveld

Voor de schaal van dit Veluwedorp vormen deze 120 woningen een substantiële uitbreiding. Het stedenbouwkundig ontwerp, het beeldkwaliteitsplan, de architectuur en de grote differentiatie zijn in nauwe samenwerking met het gemeentelijk stedenbouwkundig bureau tot stand gekomen. Door het verwerken van archetypische elementen is een structuur ontstaan die zijn wortels in de lokale architectuur heeft; de slagen in het landschap vormen het grid in de verkaveling.

De drager van het plan is het appartementengebouw dat is vormgegeven als een havezate die vanuit de hoofdas van de wijk zichtbaar is. Deze hoofdas heeft een breed profiel dat wordt verstrekt door groen. Aan beide zijden zijn rijwoningen gerealiseerd, de zogenaamde koetshuizen. Ook de toegangsbrug tot het plan is in het ontwerp meegenomen.

Opdrachtgever: Schavast Ontwikkeling B.V. / gemeente Heerde
Oplevering: 2006

Dorpse sfeer met verfijnde detaillering.