De Smaragd, Zwolle

Kantoorgebouw de Smaragd is onderdeel van de Spoorzone Zwolle, een belangrijke ontwikkellocatie voor de stad en regio. De zone verbindt tevens de binnenstad met het IJssellandschap. Op het terrein naast De Smaragd wordt een nieuw woongebouw gerealiseerd.

De thema’s vergroenen, verbinden, verlevendigen en verdichten staan centraal. Het woongebouw bestaat uit een compact volume – opgebouwd uit modules van 45m2 – en groene woonstraten. De modules kunnen op diverse manieren worden geschakeld, waardoor een grote woningdifferentiatie ontstaat. Het woonprogramma bestaat uit 45 – 135 woningen, variërend tussen 45 – 180m2. De modulaire opzet is flexibel en maakt het mogelijk per woning te kiezen voor een andere gevelafwerking.

De publieke plint, multifunctionele groene daken en woonstraten vormen de verbindende elementen. De woonstraten, met daaraan gekoppeld de buitenruimten, stimuleren ontmoeting en fungeren als passieve zonwering. Het groen kan eenvoudig worden onderhouden en draagt bij aan de biodiversiteit.