Uitbreiding Kindcentrum Woldwijck, Hoogezand

Afgelopen jaren is het leerlingenaantal van Kindcentrum Woldwijck enorm toegenomen. Een interne verbouwing met een uitbreiding voor extra capaciteit was daarom wenselijk.

Kindcentrum Woldwijck hebben wij destijds toekomstbestendig ontworpen, waardoor een uitbreiding van 190 m2 nu eenvoudig te realiseren was. Gelegen aan het centrale leerplein zijn er drie lokalen bijgebouwd. Hiervoor is tevens een nieuwe entree ontstaan met extra toiletten en garderobes. Aan de oostzijde van het Kindcentrum heeft een lokaal vervolgens plaats gemaakt voor een nieuwe personeelsruimte en een kantoor. Ook het kinderdagverblijf en de BSO, die zijn gehuisvest in het Kindcentrum, hebben meer ruimte gekregen. De vloer van het speellokaal is deels opgehoogd, waardoor er een extra ruimte voor de BSO is ontstaan. Tevens is er zo een extra lokaal voor de school gerealiseerd.

Kindcentrum Woldwijck is weer klaar voor de toekomst!

Gerelateerde projecten

Terug naar nieuwsoverzicht