Inrichting Centrumplan
Wapenveld

Opdrachtgever: Gemeente Heerde
Oplevering: 2015
Locatie: Wapenveld

Een ontmoeting tussen Veluwe en IJssel
Wapenveld heeft een unieke ligging tussen twee landschappen; enerzijds aan de groene en uitgestrekte uiterwaarden van de IJssel, anderzijds aan het glooiende en bosrijke landschap van de Veluwe. Maar deze natuurlijke omgeving, met vele wandelpaden en fietsroutes, is niet terug te vinden in het dorp en het centrum zelf. Tegelijkertijd wordt Wapenveld bereikbaar gemaakt voor de pleziervaart. Een belangrijke toeristische impuls, waardoor de komst van een aanlegkade met boulevard en een goede verbinding met het centrumplein noodzakelijk is. Voor het ontwerp van het centrum van Wapenveld is een nieuwe landschappelijk laag over de stedelijke structuur gelegd; een wandelpad verbindt de nieuwe boulevard aan het Apeldoorns Kanaal met het groene, glooiende centrumplein. Het IJssellandschap en het Veluwelandschap ontmoeten elkaar letterlijk in het centrum van Wapenveld met knotwilgen, heidebeplanting, grassen en een glooiing op het centrumplein; dé nieuwe groene ontmoetingsplek voor Wapenveld.