Restauratie en uitbreiding
Broerenkerk Zwolle

Opdrachtgever: Waanders in de Broeren
Locatie: Zwolle
Oplevering: 2013

Monumentale klasse van nationaal formaat
Deze monumentale kerk is gebouwd tussen 1490 en 1512 en maakte deel uit van een kloostercomplex aan de rand van het oude Zwolle. Nu is boekhandel Waanders hier gevestigd waarvoor ingrijpende wijzigingen zijn doorgevoerd. Naast de restauratie van de gehele schil is voor de winkel in de zijbeuk een constructie met een drietal verdiepingen ontworpen. Het schip is grotendeels vrijgehouden. Hierdoor is de prachtige zichtlijn vanuit het koor op het orgel bewaard gebleven. In het koor is een horecafunctie ondergebracht, die ook geschikt is voor lezingen en bijeenkomsten. Voor het onderbrengen van de ondersteunende functies was geen plaats in het historische gebouw en is een aanbouw gerealiseerd. Deze aanbouw is vormgegeven als een eigentijdse variant van de ‘kerkhuisjes’ die sinds de zestiende eeuw tegen de zijmuur van het koor waren aangebouwd en omstreeks 1955 zijn gesloopt. Ze voegen zich in het historische stadsbeeld, maar zijn onmiskenbaar van nu. Behalve een bloeiende boekhandel, is de kerk nu een grote toeristische trekpleister geworden.