'Mabelia' Landsherenkwartier
Deventer

Opdrachtgever: Hegeman Bouwgroep, Woonbedrijf Ieder1
Locatie: Deventer
Oplevering: 2015

Mabelia, blok 6 maakt, net als De Ridderhof (blok 9) en De Koningshof (blok 10), deel uit van de herstructureringswijk Landsherenkwartier, waaraan een ingenieus stedenbouwkundig plan ten grondslag ligt. De woningen omsluiten een hof waarin het parkeren wordt verzorgd, aan de Noord- en Zuidzijde lopen de ontsluitingswegen voor autoverkeer, haaks daarop liggen aan de Oost- en Westzijde de groene scheggen voor het langzaamverkeer en als verblijfsgebieden tussen de woningen.

Terzijde van de entree naar de hof staan de ”poortwachters” die de toegang markeren. Deze stevige gevels gaan over in de speciaal ontworpen wanden die de hof afsluiten. Langs de groene scheggen hebben de woningen veranda’s gekregen die een vriendelijke overgang vormen van openbaar naar privé. De lage gootlijn geeft een bijna dorps karakter. De twintig woningen in de sociale huursector bestaan uit een zestal types. Het metselwerk sluit op eigenzinnige wijze aan op dat van de eerder gerealiseerde woningen.