De Sprankel, Zwolle

Deze basisschool voor het gereformeerd onderwijs bevat naast de gebruikelijke onder-, midden- en bovenbouwclusters ook nog huisvesting voor het kinderdagverblijf de Kleine Reus en ruimtes voor de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool; een echte brede school.

De locatie heeft twee zeer verschillende kanten. Enerzijds is er de Klokkengieterlaan een belangrijke buurtontsluitingsweg, anderzijds het informele groengebied naar het Zwartewater in de verte. Zo manifesteert de school zich ook. Langs de weg een formeel uiterlijk met grote vensters, naar schoolplein en groengebied een (dak)terrassenlandschap.

De lokalen zijn gegroepeerd om leerpleinen en hebben een veelhoekige vorm gekregen, de speellokalen zijn schakelbaar. Alle groepen hebben een eigen entree aan het plein.

Opdrachtgever: VGPO Accretio Zwolle
Oplevering: 2009