Nieuws

19 het atelier wint architectenselectie voor twee basisscholen Apeldoorn

In de wijk de Maten in Apeldoorn ontwerpt 19 het atelier twee nieuwe schoolgebouwen voor OBS De Marke en PCBO De Ploeg. De nieuwe schoolgebouwen komen als twee paviljoens op de huidige groene locatie van De Marke te staan.

OBS De Marke
De Marke is een school met een duidelijke identiteit. Het gebouw bestaat uit een zogenoemd ‘hart’ waar de verbinding tussen de verschillende leerteams en functies samenkomt. Het hart ligt voor en tussen de lokalen en is ruimtelijk, overzichtelijk, transparant en uitnodigend. Het hart ligt met de entree aan het centrale plein, tussen de twee schoolgebouwen, en heeft een sterke relatie met de groene omgeving.

De landschappelijke uitstraling van het schoolgebouw wordt benadrukt door het gebouw niet direct aan de straat te leggen maar in het park met rondom een groenstrook. Hier spelen de kinderen op het groene schoolplein of krijgen ze buitenlessen. Het gebouw heeft houten gevels, die aangebracht worden in verschillende structuren, met daartussen glas en fris gekleurde kantafwerkingen.

PCBO De Ploeg
Het uitgangspunt voor het ontwerp voor de school van De Ploeg is het motto ‘open en gastvrij’. De locatie voor het gebouw is het open gedeelte in het park aan het Schoutenveld. De groene doorgang met fietsroute aan de oostzijde is gewaarborgd. Het gebouw steekt aan de westzijde door de bomenrij en ligt daardoor in het zicht vanaf de noordzijde. Aan deze zijde van het gebouw ligt het transparante gemeenschappelijk hart, de hoofdentree, het speellokaal en de creatieve ruimte op de verdieping.

De school is opgebouwd uit twee bouwlagen. Op de begane grond zijn het KDV en de onderbouw gesitueerd. Deze hebben een aparte ingang maar zijn ook gekoppeld met het hart en de bovenbouw. De bovenbouw is op de verdieping gesitueerd. Vanuit de entree hal en het hart wordt door een traptribune een ruimtelijke en functionele koppeling gemaakt.
Het ontwerp van het gebouw kenmerkt zich door zijn natuurlijk materiaalgebruik met duidelijk horizontale belijning door lichte boeidelen. Deze boeidelen worden overstrekken aan de west en geven een duidelijke expressie aan het gebouw en de entree en geven schaduw waar nodig. Door de transparantie aan het schoolplein is een duidelijk relatie van de school met de omgeving.

Delen: