Nieuws

Kansen voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Provincies, het Rijk en vele partners werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit en de hoeveelheid natuur. Volgens collega Rob Moritz is de stedelijke natuur kansrijk voor het vergroten van biodiversiteit en het verkleinen van wateroverlast en hittestress. Volgens hem kan de provincie een aantal dingen doen om architecten te helpen. Denk aan het stimuleren, het bewust maken, enthousiasmeren en het delen van kennis.

Door natuurinclusief te bouwen en na te denken over de kansen voor dieren en planten (want er moet wel voedsel zijn!) in onze directe omgeving, dragen we niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan de klimaatadaptatie. Onzekere factoren rond de kosten en baten, alsook wet- en regelgeving rond het bouwen met de natuur houden natuurinclusief bouwen vaak nog tegen. Volgens collega Rob Moritz ligt de grootste kans voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de integratie. Een voorbeeld hiervan is te zien bij de transformatie van de watertoren in Zwolle, zoals te zien in onderstaande video.

Rob Moritz: “Voordat we aan de slag gaan kijken we naar de omgeving waar we een gebouw in gaan zetten. Wat is er al? We willen een plek niet veroveren, we willen een plek graag integreren. Dat is het grote verschil.” De natuur speelt daar vaak een hele grote rol in. Zo ook bij de watertoren. “Na gesprekken met de stadsecoloog hebben we er samen met de aannemer voor gezorgd dat er een ge├»ntegreerd ontwerp kwam waarbij nestkasten prachtig in de consoles pasten. Door ze ook iets los van de muur te zetten hebben we ook nog aan de vleermuizen gedacht.” Door vroeg in het proces met verschillende partijen om tafel te gaan zorg je ervoor dat natuur inclusieve toepassingen op de tekentafel al ge├»ntegreerd kunnen worden in het ontwerp. Rob sluit af: “Toen we hier net aan kwamen lopen maakte mijn hart een sprongetje toen ik zag hoeveel zwaluwen hier ook echt rondfladderen. Het werkt!”

Delen: